Projekt/opgave

Eksempler fra Maskinværkstedet hvor vi er i stand til at udføre stort set alt indenfor maskinbearbejdede dele.

Vi er også behjælpelige med selve tegnings- og konstruktionsarbejdet samt materialevalg og bearbejdningsprocesser, såfremt kunder eller samarbejdspartnere har brug for sparring til noget af dette.

Så hold dig derfor endelig ikke tilbage hvis du har en forespørgsel, Ravnsgaard Smede- og Maskinværksted står klar til at hjælpe dig:

https://ravnsgaard.dk/kontakt/

Ravnsgaard Smede- og Maskinværksted blev kontaktet af en fast kunde, som havde haft et mindre uheld med en askecontainer, og som i den anledning spurgte om skaderne kunne udbedres, og gerne hurtigst muligt da containeren indgik som et væsentlig led af deres løbende produktion.

Dette drejede sig i hovedtræk om:

 • Opretning / udskiftning af både sort og rustfri plader
 • Opretning af snegl
 • Fremstilling af ny indløbsstuds
 • Fremstilling af ny rustfast befugtnings dyse rør inkl. nyt ophæng til samme
 • Montering af nyt leje til snegl
 • Maling og generel finish

Ovenstående blev udført på under en uge, og skabte dermed ikke større problemer i produktionsflowet for den pågældende kunde.

I samarbejde med Danish Advanced Manufacturing Research Center og MADE har Ravnsgaard Smede- og Maskinværksted arbejdet med VDW. Projektet havde til formål at belyse hvorvidt det er muligt at anvende VDW i Dansk industri.

Arbejdet med VDW skulle forbedre svejsninger, så de bliver mere duktile, herudover havde undersøgelsen også til formål at belyse om det er muligt at undlade forvarmning af stål ved Svejsning i Kompakte konstruktioner og mere eksotiske materialer. Konklusion på projektet lå klart medio 2022 – for nærmere information er du velkommen til at kontakte os.

Brugte processer i forbindelse med projektet:

 • Pneumatiske Vibratoer Måleinstrumenter til justerings af Hertz
 • Vibrations slaglængde
 • Kemppi WfX 300 Svejsemaskine

Nedenstående fotos er lidt illustrative eksempler på diverse opgaver:

 • fremstilling af beslag
 • renovering af kraftværkssnegl
 • fremstilling og montering af bygningsstål
 • fremstilling af special donkraft
 • fremstilling af platforme
 • fremstilling af løfteværktøj
 • etablering af betonfundamenter til badeværelser

Ravnsgaard Smede- og maskinværksted samarbejdede i 2020 med Ginnerup A/S om opførelsen af Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatoriet på Lemvig Havn.

Klimatorium-bygningens blikfang er bestående af en bølge der smyger sig langs bygningens facade. Bølgen består af en stålkonstruktion, beklædt med termowood.

Klimatoriet blev kåret som Årets Byggeri 2020, og har opnået stor international anerkendelse.

Brugte processer i forbindelse med projektet:

 • Laser og plasma skæring
 • Profil Valsning
 • Mig-Mag svejsning EXC2 iht. EN 1090-1
 • 3D CAD tegning og Design
 • Montage af skålkonstruktioner

Etablering af large skale røggasgenvinding på det lokale Kraftvarmeværk som derved genvinder overskudsvarmen i røggasserne.