Udbedring af skader på askecontainer

Ravnsgaard Smede- og Maskinværksted blev kontaktet af en fast kunde, som havde haft et mindre uheld med en askecontainer, og som i den anledning spurgte om skaderne kunne udbedres, og gerne hurtigst muligt da containeren indgik som et væsentlig led af deres løbende produktion.

Dette drejede sig i hovedtræk om:

  • Opretning / udskiftning af både sort og rustfri plader
  • Opretning af snegl
  • Fremstilling af ny indløbsstuds
  • Fremstilling af ny rustfast befugtnings dyse rør inkl. nyt ophæng til samme
  • Montering af nyt leje til snegl
  • Maling og generel finish

Ovenstående blev udført på under en uge, og skabte dermed ikke større problemer i produktionsflowet for den pågældende kunde.

Felt