VARMEGENVINDING FRA RØGGASSER

Etablering af large skale røggasgenvinding på det lokale Kraftvarmeværk som derved genvinder overskudsvarmen i røggasserne.

Felt