VDW – Vibration During Welding udviklingsprojekt med DAMRC og MADE

I samarbejde med Danish Advanced Manufacturing Research Center og MADE har Ravnsgaard Smede- og Maskinværksted arbejdet med VDW. Projektet havde til formål at belyse hvorvidt det er muligt at anvende VDW i Dansk industri.

Arbejdet med VDW skulle forbedre svejsninger, så de bliver mere duktile, herudover havde undersøgelsen også til formål at belyse om det er muligt at undlade forvarmning af stål ved Svejsning i Kompakte konstruktioner og mere eksotiske materialer. Konklusion på projektet lå klart medio 2022 – for nærmere information er du velkommen til at kontakte os.

Brugte processer i forbindelse med projektet:

  • Pneumatiske Vibratoer Måleinstrumenter til justerings af Hertz
  • Vibrations slaglængde
  • Kemppi WfX 300 Svejsemaskine
Felt