Ravnsgaard Metal

Ravnsgaard Metal er resultatet av fusjonen mellom KSM Group A/S, Kurt Sørensens Maskinfabrik og Ravnsgaard Smede- & Maskinværksted A/S med totalt cirka 200 ansatte i Danmark og Polen. Vi er en allsidig metallvirksomhet med sterke ferdigheter innen CNC-bearbeiding, sveising, 3D-måling, industrielle tjenester, metallproduksjon og montering med fasiliteter både i Danmark og Polen.

Ravnsgaard Engineering er et datterselskap av Ravnsgaard Metal som spesialiserer seg på ingeniørarbeid, design/konstruksjon og prosjektledelse innenfor våre kjernekompetanser, inkludert bearbeiding, 3D-måling, sveising (inkludert EN1019-støtte), prototyper og støtte til 0-serieproduksjon.