KVALITETSMÅL

Ravnsgaard Metal har som målsetting at vårt kvalitetssystem skal sikre ensartede og feilfrie produkter og tjenester, som hver gang oppfyller de spesifiserte kundekravene.

Et kvalitetsmål - med en klar målsetning. Det betyr at vi har en tydelig målsetning rundt viktige punkter som leveringssikkerhet, som vi vet betyr mye for alle parter.

For å støtte dette, har vi et kvalitetssystem som forplikter oss til kontinuerlig å sikre våre prosesser og arbeidsmetoder, som stadig blir forbedret og optimalisert.

Gjennom vårt kvalitetsarbeid kan vi gi våre kunder og samarbeidspartnere en profesjonell betjening, der samarbeid, omhu, pålitelighet og troverdighet er blant nøkkelordene.

Hos Ravnsgaard Metal jobber vi ut fra en overordnet verdi som heter ordentlighet.

VÅRE OVERORDNEDE KVALITETSMÅL

  • Å tiltrekke og beholde kunder
  • Å ha langsiktige forhold til kunder og samarbeidspartnere
  • Høy leveringssikkerhet
  • Kundetilfredshet - kontinuerlige tilfredshetsundersøkelser gjennomføres
  • Kontinuerlig styrke og utvikle våre prosesser og arbeidsmetoder
  • Å innfri forventningene til kunder og samarbeidspartnere
  • Alle våre arbeidsprosesser er kjennetegnet ved et svært høyt kvalitetsnivå
  • Retfærdig og god håndtering av reklamasjoner

Ønsker du et tilbud?

    Uddybende fil/tegning til os (filer som Step file, DWG, PDF eller lign. format).