KVALITET

Våre fabrikker har gjennom en rekke år vært ISO9001, ISO3834 og EN1090 exec.3-sertifisert, og har siden 2017 blitt sertifisert uten anmerkninger.

Hos Ravnsgaard Metal er kvalitet av høyeste prioritet, og kvalitet er i dag integrert på våre fabrikker - både i Danmark og Polen. Alle fabrikkene våre er derfor ISO9001, ISO3834 og EN1090 exec.3 sertifisert, og i tillegg jobber vi aktivt med å oppfylle kundekrav og -tilfredshet.

Alle våre arbeidsprosesser kjennetegnes av et svært høyt kvalitetsnivå, og vi har stort fokus på å opprettholde en ensartet kvalitet ved å ha stabile prosesser for hver arbeidsoppgave - fra tilbudsinnhenting, salg, produksjon og til fakturering.

Vi ønsker å være den beste leverandøren for kunden når det gjelder levering av kompleks bearbeiding.

For å oppnå den kvaliteten som er forankret i vårt daglige arbeid, har vi kontinuerlig fokus på forbedringer - inkludert opplæring av ansatte, utvikling og forebygging. Avgjørende parametere for kvalitetssikring er kvalitetsbevissthet og engasjement hos hver eneste medarbeider.

Fordeler

Som kunde hos oss kan du forvente:

 • Høy grad av service
 • Flat organisasjon (kort vei fra beslutning til prosess)
 • Oppfyllelse av kundekrav, gjeldende standarder og lovpålagte krav
 • Kontinuerlig forbedring av våre prosesser og arbeidsmetoder
 • Kontinuerlig reduksjon av miljøpåvirkningen i vår virksomhet

STORE DIMENSJONER OG SMÅ DETALJER

Vårt 3D-målelaboratorium skanner emner i et måleområde på opptil 4 × 3 × 2 meter med en målenøyaktighet på 5,0 μm + (L/300,0 mm) μm.

 • Alltid bemannet av spesialister
 • Måler hvilken som helst form, kurve og krumning
 • Spesialdesignet bygning for måleteknikk, inkludert vibrasjonsfritt fundament
 • Sikker og ekstremt nøyaktig output

Ønsker dere å høre mer? Er små toleranser og sporbarhet også viktig for dere?

Ønsker du tilbud?

  Uddybende fil/tegning til os (filer som Step file, DWG, PDF eller lign. format).