3D Målecenter

Vi tilbyr opmåling av plast- eller metallelementer med et måleområde på opptil 4 x 3 x 2 meter.

Opmåling på Wenzel 3D-målemaskin

Både store og små emner stiller økte krav til et godt datagrunnlag, og med vårt "State of the Art" målesenter sikrer vi et presist og sikkert grunnlag.

Ravnsgaard Metal tilbyr geometrisk opmåling på Wenzel 3D-målemaskin, med stor presisjon ned til 1/1000 mm nøyaktighet. Målingene utføres via et skanningshode i et temperaturstyrt laboratorium, som er bygget og innredet for dette formålet.

Vårt 3D-målesenter sikrer grundig dokumentasjon av emner, der det måtte ønskes, og det bidrar til vår høye kvalitetsstandard.

Geometriske opmålinger

Geometriske opmålinger brukes primært til å fastslå faktiske mål på komponenter og produkter i forhold til spesifikke krav fra 3D-tegninger og toleranser. 3D-målingene tjener også til å sikre de økende kravene til emnenes sporbarehet i forbindelse med kvalitetssikring og dokumentasjon. Basert på KSM Groups kompetanse innen metallbearbeiding, tilbys også omvendt engineering i form av data eller bearbeiding.

KSM Group utfører alt fra enkle til avanserte opmålinger, blant annet for bedrifter innen:

 • Offshore, vind- og prosessindustri
 • Høyteknologi
 • Service og vedlikehold
 • Reservedeler og verktøy
 • Fiksturer og støpeformer
 • Moduler og ferdigvarer
 • Kontrollsentre, teknologiske institutter og forskningssentre

STORE DIMENSIONER OG SMÅ DETALJER

Vårt 3D-målelaboratorium skanner emner i et måleområde på opptil 4 × 3 × 2 meter med en målenøyaktighet på 5,0 μm + (L/300,0 mm) μm.

 • Alltid betjent av spesialister
 • Måler alle former, kurver og krumninger
 • Spesialdesignet bygning laget for måleteknikk, inkludert vibrasjonsfritt fundament
 • Trygt og ekstremt nøyaktig resultat

Ønsker du å høre mer? Er små toleranser og sporbarhet også viktig for dere?

Ønsker du et tilbud?





  Uddybende fil/tegning til os (filer som Step file, DWG, PDF eller lign. format).