Kvalitetsmål i Ravnsgaard Metal

Kvalitetsmål

Hos Ravnsgaard Metal har vi en målsætning om at vores kvalitetssystem skal sikre ensartede og fejlfrie produkter og ydelser,
der hver gang skal leve op til de specificerede kundekrav.

Ordentlighed

Et kvalitetsmål – med en klar målsætning. Det betyder, at vi har en klar målsætning omkring vigtige punkter som leveringssikkerhed, som vi ved, betyder meget for alle parter.

Til at understøtte dette, har vi et kvalitetssystem, der forpligter os til løbende at sikre vores processer og arbejdsgange, der løbende bliver forbedret og optimeret.

Ved hjælp af vores kvalitetsarbejde kan vi give vores kunder og samarbejdspartnere en professionel betjening, hvor sparring, omhyggelighed, pålidelighed og troværdighed er blandt nøgleordene.

Hos Ravnsgaard Metal arbejder vi ud fra en samlet værdi, der hedder ordentlighed.

Kvalitetsmål
Kvalitetsmål overordnede

VORES OVERORDNEDE KVALITETSMÅL

  • Vi vil tiltrække og fastholde kunder
  • Vi vil have langvarige forhold til kunder og samarbejdspartnere
  • Høj leveringssikkerhed
  • Kundetilfredshed – der laves løbende tilfredshedsundersøgelser
  • Løbende styrke og udvikle vores processer og arbejdsgange
  • At leve op til kunder og samarbejdspartneres forventninger
  • Alle vores arbejdsprocesser er karakteriseret ved et meget højt kvalitetsniveau
  • Fair og god reklamationsbehandling

Ønsker du tilbud?

    Uddybende fil/tegning til os (filer som Step file, DWG, PDF eller lign. format).